آجیل خون ساز

75,000تومان284,000تومان

آجیل خون ساز شامل

 

بادام هندی

مغز بادام درختی

بادام زمینی

پسته خام

مغز گردو

مغز فندق

انجیرخشک

کنجد خام

شاهدانه

کشمش

مغز تخمه خام

برنجک

پاک کردن