آجیل شیرین ویژه

103,000تومان386,000تومان

آجیل شیرین ویژه شامل:

مغز بادام درختی خام
مغز پسته خام
بادام هندی خام
مغز فندق خام
مغز گردو
توت خشک
انجیر خشک
مویز

پاک کردن