آجیل چهار مغز شور ممتاز

103,000تومان396,000تومان

آجیل چهار مغز شور ممتاز شامل:

مغز بادام درختی بوداده
مغز فندق بوداده
بادام هندی بوداده
پسته بوداده

پاک کردن