آجیل چهار مغز شور ویژه

128,000تومان425,000تومان

آجیل چهار مغز شور ویژه شامل:

مغز بادام درختی بوداده
بادام هندی بوداده
مغز پسته بوداده
مغز فندق بوداده

پاک کردن