میوه خشک مخلوط

30,000تومان248,000تومان

میوه خشک مخلوط شامل

 

سیب خشک

پرتقال خشک

کیوی خشک

آلوخاکی خشک

گلابی خشک

خرمالو خشک

پاک کردن