آجیل ورزشکار

88,000تومان324,000تومان

آجیل ورزشکار شامل

پسته خام
مغز فندق
بادام درختی

بادام هندی خام

بادام زمینی
گردو
انجیرخشک
توت خشک